Vstupní vyšetření trvá v závislosti na závažnosti a době trvání onemocnění 1-2 hodiny. 

Jedná se o pohovor s klientem, během něhož jsou mu kladeny dotazy
týkající se jak jeho zdravotního stavu, tak i dosavadního průběhu života,
zjišťují se fyzické i psychické obtíže v současnosti i minulosti a okolnosti jejich výskytu. 

Na základě všech těchto informací je sestavena homeopatická léčba. Jedná se 
o poměrně náročný proces trvající 1-2 týdny.

Následně jsou klientovi zaslány homeopatické léky včetně pokynů k jejich užívání. 
Po jejich dobrání následuje konzultace, na jejímž základě je vytvořen další léčebný postup. 
Doba mezi dvěma návštěvami činí obvykle 3-6 měsíců.

Cílem homeopatické léčby je trvalá eliminace fyzických i psychických potíží pacienta 
a zároveň posílení jeho vitální energie.

 

Pacienti jsou přijímáni po předchozí e-mailové, eventuálně telefonické dohodě.