O homeopatii

Homeopatie je léčebná metoda vyvinutá německým lékařem Samuelem Hahnemannem (1755-1843).

Je založena na tzv. zákonu podobnosti „similia similibus curentur“, což v podstatě znamená, že podobné se léčí podobným (v řečtině homoios=stejný, pathos=utrpení, nemoc). V tom spočívá základní rozdíl mezi homeopatií a medicínou tradiční, alopatií.

Homeopatie se snaží léčit holisticky, tj. bere v úvahu celého jedince. Je založena na zásadě, že fyzické tělo a psychika člověka jsou natolik úzce propojeny, že není možné léčit jedno bez znalosti druhého. Při homeopatické léčbě je vždy brán zřetel na celkový stav pacienta.


 

Homeopatické léky se připravují z různých výchozích látek - z minerálů, rostlin, živočichů (např. ze včel), nebo z živočišných produktů (z hadích jedů, psího či delfíního mléka, atd.), ale také z chemických látek, které se osvědčily v tradiční medicíně (např. kortison). Jsou používány ve velmi vysokých ředěních, tudíž jsou bez jakékoliv toxicity a nevzniká na ně závislost. I to je v dnešní "přechemizované" době jedno z velkých pozitiv homeopatie.

Homeopatie je velmi účinná v léčbě jak akutních, tak chronických onemocnění.

Pro představu uvádím střípek možností, které se dají pomocí homeopatie velmi dobře řešit: chronické nemoci (stále se opakující nemoci - záněty uší, angíny, záněty průdušek, dlouhodobé kašle, dlouhodobé rýmy), typické civilizační choroby - vysoký krevní tlak, cukrovka, astma, alergie, atopický ekzém, hemeroidy, bolesti páteře, kloubů (artritidy), tenisový loket, zatuhlost, problémy s učením - různé formy dys - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie ..., poruchy řeči, problémové děti, ADHD, autismus, deprese, úzkosti, schizofrenie, léčení neplodnosti, kožní nemoci, lupenka, lupy, celulitida, prevence pro vznik závažných nemocí, odstranění vlivu dědičného zatížení a mnoho dalších.